Каталог продукции

ПМЕ

Наименование Цена с НДС*
Пускатель  э/м ПМЕ 211    24 В  1з 686
Пускатель  э/м ПМЕ 211    24 В  2з+2р 753
Пускатель  э/м ПМЕ 211    36 В  1з 686
Пускатель  э/м ПМЕ 211    36 В  2з+2р 753
Пускатель  э/м ПМЕ 211    40 В  1з 686
Пускатель  э/м ПМЕ 211    42 В  1з 686
Пускатель  э/м ПМЕ 211    42 В  2з+2р 753
Пускатель  э/м ПМЕ 211  110 В  1з 686
Пускатель  э/м ПМЕ 211  110 В  2з+2р 753
Пускатель  э/м ПМЕ 211  127 В  1з 686
Пускатель  э/м ПМЕ 211  127 В  2з+2р 753
Пускатель  э/м ПМЕ 211  220 В  1з 686
Пускатель  э/м ПМЕ 211  220 В  2з+2р 753
Пускатель  э/м ПМЕ 211  380 В  1з 686
Пускатель  э/м ПМЕ 211  380 В  2з+2р 753
Пускатель  э/м ПМЕ 211  660 В  1з 686
Пускатель  э/м ПМЕ 212    36 В  1з  12,5А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212    36 В  1з. 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212    36 В  2з+2р 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212    40 В  1з. 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  110 В  1з  10А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  110 В  1з  12,5А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  110 В  1з. 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  110 В  2з+2р 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  110 В  2з+2р 16А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  127 В  1з 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  127 В  2з+2р 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  127 В  2з+2р  16А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  127 В  2з+2р  5А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  127 В  2з+2р  8А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  1з 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  1з   5 А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  1з   6,3 А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  1з  12.5 А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  1з  16 А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  1з  20 А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  2з+2р 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  2з+2р  10 А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  2з+2р  12,5 А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  2з+2р  16А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  2з+2р  20 А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  2з+2р  5А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  2з+2р  6,3А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  220 В  2з+2р  8А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  1з   10 А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  1з   8 А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  1з  12.5 А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  1з  16 А 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  1з. 1048
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  2з+2р 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  2з+2р   5А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  2з+2р   6,3А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  2з+2р  10А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  2з+2р  12,5А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  2з+2р  16А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 212  380 В  2з+2р  20А 1126
Пускатель  э/м ПМЕ 213    36 В  2з+2р 1673
Пускатель  э/м ПМЕ 213    36 В  4з+4р 1774
Пускатель  э/м ПМЕ 213    42 В  2з+2р 1673
Пускатель  э/м ПМЕ 213  110 В  2з+2р 1673
Пускатель  э/м ПМЕ 213  110 В  4з+4р 1774
Пускатель  э/м ПМЕ 213  127 В  2з+2р 1673
Пускатель  э/м ПМЕ 213  220 В  2з+2р 1673
Пускатель  э/м ПМЕ 213  220 В  4з+4р 1774
Пускатель  э/м ПМЕ 213  380 В  2з+2р 1673
Пускатель  э/м ПМЕ 213  380 В  4з+4р 1774
Пускатель  э/м ПМЕ 214    36 В  2з+2р 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214    48 В  2з+2р 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  110 В  2з+2р 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  110 В  2з+2р   12,5А 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  110 В  4з+4р 2110
Пускатель  э/м ПМЕ 214  127 В  2з+2р 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  220 В  2з+2р 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  220 В  2з+2р    8А 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  220 В  2з+2р   10А 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  220 В  2з+2р   12,5А 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  220 В  2з+2р  16А 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  220 В  4з+4р 2110
Пускатель  э/м ПМЕ 214  380 В  2з+2р 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  380 В  2з+2р  12,5А 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  380 В  2з+2р  16А 1909
Пускатель  э/м ПМЕ 214  380 В  2з+2р  6,3А 2010
Пускатель  э/м ПМЕ 214  380 В  4з+4р 2110
Пускатель  э/м ПМЕ 214  380 В  4з+4р  6,3А 2110
Пускатель  э/м ПМЕ 221    36 В  1з 1000
Пускатель  э/м ПМЕ 221  110 В  1з 1000
Пускатель  э/м ПМЕ 221  110 В  2з+2р 1077
Пускатель  э/м ПМЕ 221  220 В  1з 1000
Пускатель  э/м ПМЕ 221  220 В  2з+2р 1077
Пускатель  э/м ПМЕ 221  380 В  1з 1000
Пускатель  э/м ПМЕ 221  380 В  2з+2р 1077
Пускатель  э/м ПМЕ 222    24 В  1з 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222    36 В  2з+2р 1465
Пускатель  э/м ПМЕ 222    42 В  1з 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  110 В  1з 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  127 В  1з 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  1з 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  1з  10 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  1з  12.5 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  1з  16 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  1з  20 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  1з  5 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  1з  6.3 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  2з+2р 1465
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  2з+2р  10А 1465
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  2з+2р  12,5А 1465
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  2з+2р  16А 1465
Пускатель  э/м ПМЕ 222  220 В  2з+2р  20А 1465
Пускатель  э/м ПМЕ 222  380 В  1з 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  380 В  1з  10 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  380 В  1з  12,5 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  380 В  1з  5 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  380 В  1з  6,3 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  380 В  1з  8 А 1387
Пускатель  э/м ПМЕ 222  380 В  2з+2р 1465
Пускатель  э/м ПМЕ 222  380 В  2з+2р  10А 1465
Пускатель  э/м ПМЕ 222  380 В  2з+2р  12,5А 1465
Пускатель  э/м ПМЕ 222  380 В  2з+2р  16А 1465